Discussion:
那原住民
(时间太久无法回复)
p***@bbs.wretch.cc
2007-09-23 15:05:33 UTC
Permalink
p***@bbs.wretch.cc
2007-09-28 04:37:05 UTC
Permalink
如果原住民沒有經過外人的教化
是教化還是思想殖民?
她們的倫理關係是如何呢?
就算很亂又怎樣呢?
像中國古代的匈奴, 男人娶小姨子, 自己死後小姨子就歸兒子享用
例如王昭君嫁給匈奴老單于, 老單于掛了再嫁少單于; 你說這倫理關係好不好?
沒有所謂的好與壞, 一切都是合不合乎整個族群的生存延續需求而已
批評它不好, 那就是戴上了歧視色彩的眼鏡了
我就是剃除了 好壞 來看的 "教化"是看情勢用本位來說的嘛
所以說 寫下來 或是客觀點來探討
不過我想 一些遺漏 可能是因為該民族 沒有記載的習慣
而這樣的吧
這個判斷呢 是來自以前一本法制史的說法呢
當然你這樣的情況以前也遇過吧
討論太現實的東西 太浪漫的人就會出來攻擊
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦 118.179.81.218.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn海
继续阅读narkive:
Loading...