Discussion:
[閒聊] 請問一本歷史書
(时间太久无法回复)
±iÄÊ
2007-10-15 13:51:11 UTC
Permalink
目前在找一本歷史的書 書名為歷史意義與方法 幼獅出版社出版 為翻譯的書
譯者為容繼業 如果有大大有這本書願意割愛 我願意出高價收購 謝謝!!

--
※ Origin: 東方小城 (bbs.ndhu.edu.tw) ◆ From: 134-208-33-237.ndhu.edu.tw
p***@bbs.wretch.cc
2007-10-18 10:48:48 UTC
Permalink
Post by ±iÄÊ
目前在找一本歷史的書 書名為歷史意義與方法 幼獅出版社出版 為翻譯的書
譯者為容繼業 如果有大大有這本書願意割愛 我願意出高價收購 謝謝!!
或許可以討論
我這邊真的有些許書,不知道是腦子有問題還是甚麼?
我是推測馬克思主義規則的畫分,我這邊使用規則那是因為信奉馬克思主義
的人本身就是一個教條主義者.
所以那些思想產生的規則會泛化,成為寫書的工具.
政治操弄者不必一一接觸社會各領域,那是因為有一群懶得思考的豬在
所以就是這樣了.
所以大概會有拿傳說的像女媧娘娘呀跟希臘神話的人物比誰比較驚天泣鬼神
的氣節出來.那麼在書上體現出來的會是怎樣呢?就是中國的人物會用那些規則
來設定書寫.那麼態度關係這方面呢?就會依據設定的人物來評斷是非就是這樣了
這邊是個單方面的心得.你們可以參考參考
那這邊的問題是上帝這中國字最早出現是在甚麼時候?夏商周時就有了嗎?
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦 130.166.81.218.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn海
Loading...